OPŠTI USLOVI


Pre korišćenja naših usluga molimo da pažljivo pročitate uslove korišćenja i prodaje. Poseta našoj internet stranici (sajtu) www.inex-zastita.co.rs znači da ste sve uslove pročitali, razumeli i sa njima u potpunosti saglasni.

Prodaja i dostava informacija o našim proizvodima se može inicirati i preko naših zvaničnih stranica na društvenim mrežama Facebook (facebook.com/inex.zastita.jagodina) i Instagram (@inexzastita) i realizovati pod istim uslovima kao putem sajta, u skladu sa Zakonom.

Porudžbinom, odnosno kupovinom na našem sajtu www.inex-zastita.co.rs zaključujete Ugovor o kupoprodaji u elektronskom obliku, odnosno Ugovor na daljinu, sa Inex zaštita d.o.o. ul. 7. juli 127 iz Jagodine (PIB 100936577).

Uslovi korišćenja i prodaje koji se primenjuju su u skladu sa Zakonom o elektronskoj trgovini, Zakonom o zaštiti potrošača i ostalim primenjivim važećim propisima u Republici Srbiji.

Prodaja i isporuka robe se vrši na teritoriji Republike Srbije, za pravna i fizička lica.

Fizička lica robu kupuju pouzećem, preko kurirske službe. Pravna lica robu kupuju bezgotovinski, virmanskim plaćanjem.

Lice koje vrši kupovinu smatra se da zadovoljava zakonske uslove, odnosno, da je kvalifikovano i ovlašćeno za kupovinu.


INFORMACIJE O PROIZVODIMA I USLUGAMA

Inex zaštita d.o.o. se trudi da na sajtu pruži relevantne i verodostojne informacije o izgledu i karakteristikama proizvoda. Korisnik sajta ima pravo da traži dodatne informacije o proizvodu u slučaju da istaknute nisu dovoljne. Boja artikla kako kupac vidi na sajtu može se u određenoj meri razlikovati od stvarne boje proizvoda. Inex zaštita d.o.o. ne snosi odgovornost za eventualne greške na sajtu.

U slučaju uočenih nepravilnosti, nepotpunih ili netačnih informacija ili bilo čega što se tiče funkcionisanja sajta molimo da nas informišete na onlineshop@inex-zastita.co.rs ili na neki od telefona, kako bi naša tehnička služba otklonila nedostatke u što kraćem roku.

Molimo da pročitate i deo Kupovina: plaćanje i dostava u kojem su detaljine navedeni način i uslovi prodaje.